دیدار دوستانه با آقای دکتر مهدی بقایری، رییس دانشکده‌ی علوم پایه و جزء 1% دانشمندان برتر دنیا در محل دانشکده‌ی ریاضی و علوم کامپیوتر برگزار گردید. در این نشست پیرامون پذیرش دانشجوی مشترک در مقطع کارشناسی با همکاری دو دانشکده‌ی علوم پایه و دانشکده‌ی ریاضی و علوم کامپیوتر با دانشگاه فرهنگیان در رشته‌های آموزش ریاضی، آموزش فیزیک، آموزش شیمی و آموزش زیست‌شناسی بحث و تبادل گفتگو شد.