مسابقه برنامه‌نویسی و طراحی الگوریتم

مسابقه‌ی برنامه‌نویسی و طراحی الگوریتم با شرکت بیش از ۳۰ تیم از دانشگاه‌های مختلف شهرستان در مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه برگزار گردید. این مسابقه به همت انجمن‌‌ علمی مهندسی کامپیوتر و انجمن علمی ریاضی و علوم کامپیوتر برگزار شد. لازم به ذکر است، از دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، 9 تیم شرکت داشتند.