آخرین جلسه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر با اساتید محترم در سال 1402

در مراسم جشن پایان سال 1402 جناب آقای دکتر امید باغانی رییس محترم دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر ضمن تقدیر و تشکر از همکاری اعضای هیات علمی و کادر اجرایی و کمیته‌های مختلف در دانشکده به اختصار فعالیت‌ها و دستاورد‌های مهم سال جاری دانشکده از جمله راه‌اندازی مجله علمی و تجهیز آزمایشگاه محاسبات و… را بیان نمودند. همچنین در پایان از زحمات خالصانه و خدمات آموزشی و پژوهشی همکار پیشکسوت ارجمند جناب آقای دکتر محمدتقی خداداد که به افتخار بازنشستگی نائل شده‌اند تجلیل و تقدیر به عمل آمد.