به مناسبت 12 اریبهشت روز بزرگداشت شامخ روز معلم، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر جلسه‌ای با اساتید و همکاران محترم حق‌التدریس در محل دفتر دانشکده برگزار کرد و از همکاران حق‌التدریس تقدیر به عمل آمد.