جلسه‌ی صمیمی اعضای گروه ریاضی کاربردی با آقای دکتر مهدی دیمی دشت بیاض، دانشیار دانشکده‌ی فنی و مهندسی و پژوهشگر برتر حوزه‌ی ارتباط با صنعت و جامعه‌ی دانشگاه، در تاریخ 1 خرداد 1403 در محل دفتر دانشکده‌ی ریاضی و علوم کامپیوتر برگزار گردید. در این نشست دوستانه، آقای دکتر دیمی، از تجربیات خود در خصوص نحوه‌ی انعقاد قرارداد و چگونگی نوشتن و ارسال پروپوزال در حوزه‌های مختلف صنعتی، علی‌الخصوص صنعت نفت، سخن گفتند.