با همکاری مدیریت محترم بین‌الملل دانشگاه، در روز جمعه 12 خردادماه 1403 بازدیدی از آثار نقاشی خط و ورک‌شاپ هنری گالری هنرروستا واقع در روستای ایزی سبزوار انجام شد. در این ورکشاپ، هنرمندان مطرحی چون خانم نرجس نورالدین از کشور امارات و آقایان محمد مشقی و مسعود محبی از سبزوار به ارائه اثر پرداختند.