بیمه حوادث دانشجویی

 بیمۀ حوادث

کلیۀ دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه در طول هر سال تحصیلی، تحت‌ پوشش بیمۀ حوادث تحصیلی می‌باشند.

  • تعریف حادثه: هر واقعۀ ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و ارادۀ بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح، نقص عضو، از کار افتادگی و یا فوت بیمه شده گردد، حادثه محسوب می‌شود.

 موارد تحت پوشش بیمۀ حوادث تحصیلی:

  • هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه

پرداخت غرامت، صرفاً به مصدومان حوادث تعلق می‌گیرد (مطابق ضوابط بیمه‌گر). حوادث ناشی از زلزله، حوادث ناشی از فعالیت های ورزشی، حوادث ناشی از هدایت موتورسیکت نیز تحت پوشش بیمه می‌باشند.

  • نقص عضو، از کارافتادگی کلی یا جزئی دائم ناشی از حادثه

نقص عضو جزئی یا کامل مثل نابینایی کامل، قطع نخاع، ناشنوایی کامل، برداشتن فک پایین و … .

  • فوت ناشی از حادثه

مدارک لازم:

کلیۀ مدارک و مستندات پزشکی و بیمارستانی مرتبط با حادثه، از شروع تا خاتمۀ درمان، به خصوص مستندات مرتبط با روز وقوع حادثه و اولین مرجع درمانی مراجعه‌ شده.

توجه:

دانشجویان متأهل می‌توانند همسر و فرزندان خود را با پرداخت حق بیمۀ سالانه، همانند سایر دانشجویان، تحت پوشش تعهدات و مزایای این بیمه قرار دهند.

فرایند صدور معرفی‌نامه:

در صورتی‌که دانشجویی در مدت قرارداد بیمه، دچار حادثه شود، لازم است جهت بهره‌مندی و دریافت خسارت و غرامت بیمۀ مزبور، حداکثر تا ۱۰ روز پس از وقوع حادثه، مدارک سجلی و مدارک معتبر پزشکی خود شامل:    کپی کارت ملی، شناسنامه، اصل مدارک پزشکی و اصل صورت‌ هزینۀ تأیید شدۀ درمان خود را به ادارۀ رفاه دانشجویان ارائه نماید. پس از دریافت مدارک دانشجو و بررسی‌های لازم توسط ادارۀ رفاه دانشجویان، مراتب برای شرکت بیمۀ طرف قرارداد ارسال می‌گردد و تاریخ مراجعۀ دانشجو به شرکت بیمه اطلاع‌رسانی خواهد شد. شرکت بیمه پس از تأیید مدارک بر اساس ضوابط مربوط، نسبت به پرداخت خسارت اقدام می‌نماید. 

توجه:      در صورت عدم ارسال به موقع مدارک به ادارۀ رفاه دانشجویان، مسئولیت این امر به‌عهدۀ شخص دانشجو بوده و دانشگاه هیچ‌گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.