بیمه سلامت

 

بیمۀ سلامت

بیمۀ سلامت، کلیۀ دانشجویان بین‌الملل- تبعۀ خارجی اعم از دانشجویان بورسیه و آزاد و خانوادۀ تحت تکفل ایشان را تحت پوشش خدمات بیمه‌ای پایه قرار می‌دهد.

شرایط لازم جهت بهره‌مندی از خدمات بیمۀ سلامت:

  • داشتن کد اختصاصی کژال
  • تصویر گذرنامه
  • مجوز اقامتی با اعتبار بیش از ۶ ماه

قرارداد بیمۀ سلامت به مدت یک سال شمسی و در دو نوبت مهر و اسفند ماه منعقد می‌‌‌شود.

نرخ حق سرانۀ دانشجویان خارجی و افراد تحت تکفل آنها، مطابق با تصویب‌نامۀ هیئت‌وزیران به ازای هر نفر در هر ماه و در هر سال محاسبه می‌شود. دانشجویان غیر بورسیۀ تبعه خارجی، ملزم به پرداخت نرخ حق سرانه هستند. هزینه‌های خدمات بیمه، بر اساس ضوابط و قوانین جاری پرداخت می‌شوند.