نحوه ي افزايش اعتبار

پس از ورود به کارتابل  تغذيه ي خود، وارد قسمت افزايش اعتبار شده و با ارائه ي اطلاعات خواسته شده(شماره ي 16 رقمي عابر بانک عضو شبکه شتاب، cvv2ورمز دوم اينترنتي) اقدام به افزايش اعتبار كارت تغذيه خود نماييد.
براي دريافت رمز دوم اينترنتي فقط کافيست با کارت اعتباري خود به يکي از دستگاه هاي خودپرداز مربوط به همان کارت(بانک عامل) مراجعه کرده ونسبت به فعال کردن رمز دوم اينترنتي اقدام نماييد.

براي اينکه تصاوير را در اندازه ي بزرگتري مشاهده نماييد روي آنها کليک نماييد

7
 
 
 
8
9
10
 
11
 
Untitled
بديهي است در پايان واريز وجه اينترنتي، شماره پيگيري اعلام شده توسط سيستم را حتما يادداشت نماييد تا درصورت بروز هرگونه مشکلي ،مورد قابل پيگيري باشد.

ورود به سامانه رزرو غذا