مهلت نهایی پرداخت اجاره بها قابل توجه دانشجویان ساکن در خوابگاههای دانشجویی
اطلاعیه شماره 9:اطلاعیه مهم اداره خوابگاه ها در خصوص  دانشجویان واجد شرایط کارشناسی دختر و پسر روزانه ورودی بهمن 95
قابل توجه دانشجویان روزانه ساکن خوابگاه های دولتی نوع یک
قابل توجه دانشجویان روزانه ساکن خوابگاه های دولتی نوع یک  (خوابگاه اندیشه، خوابگاه مریم، خوابگاه شقایق، خوابگاه نرگس)
اطلاعیه شماره 8 اداره خوابگاه ها (قابل توجه دانشجویان کارشناسی دختر ورودی مهر 95)
اطلاعیه شماره 7 اداره خوابگاه ها (قابل توجه دانشجویان کارشناسی  پسر  ورودی مهر 95)
اطلاعیه شماره 4
اطلاعیه شماره 5
اطلاعیه شماره 6
اطلاعیه شماره 3 اداره خوابگاه ها (در خصوص ثبت نام الکترونیکی خوابگاه ویژه دانشجویان کارشناسی روزانه ورودی 1395)
راهنمای درخواست خوابگاه و تکمیل فرم امتیاز بندی ویژه دانشجویان کارشناسی دوره روزانه ورودی 95
اسامی دانشجویان واجد شرایط خوابگاه های دولتی نوع 1 – ارشد 95 (لیست شماره 2)
اسامی دانشجویان واجد شرایط خوابگاه های دولتی نوع 1 – ارشد 95
قابل توجه كليه دانشجويان واجد شرايط سكونت در خوابگاه هاي نوع 1 و 2 ماقبل 95
اطلاعیه شماره 1 اداره خوابگاه ها در خصوص دانشجویان ارشد دختر و پسر روزانه ورودی مهر 95
اطلاعیه شماره 2 اداره خوابگاه ها دانشجویان ارشد دختر و پسر روزانه ورودی مهر 95 فاقد خوابگاه نوع 1
آدرس خوابگاه های دانشگاه حکیم سبزواری