بسمه تعالی

به اطلاع می رساند : با آغاز فرایند ثبت نام انتخاب دانشجوی نمونه سال 1393 ، دانشجویان واجد شرایط می توانند از تاریخ93/11/12 لغایت93/12/6 پس از مطالعه آئین نامه مربوط – جهت ثبت نام و تحویل مدارک و گواهی تائید شده فعالیت های علمی ، پژوهشی ، فرهنگی و اجتماعی خود ، به حوزه معاونت دانشجویی مراجعه نمایند .
لازم به ذکر است :

  • داشتن حداقل معدل کل و کسب حداقل امتیاز از بخش های پژوهشی ، فرهنگی ، اجتماعی و شئون دانشجویی – مطابق مفاد آئین نامه مربوط – برای شرکت در این رقابت الزامی است .
  • – مهلت تعیین شده قابل تمدید نمی باشد .

آئین نامه (( انتخاب دانشجوی نمونه ))

مدیریت دانشجویی