شماره :7                                       

تاریخ :07/07/95                                 

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی پسر ورودی مهر 95

 ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به اطلاع می رساند :
* دانشجویانی که اسامی آنان در لیست زیر درج گردیده است ، جهت ثبت نام قطعی و تحویل اتاق از تاریخ 95/07/08 تا پایان وقت اداری یکشنبه (ساعت 15) مورخ 95/07/11 به سرپرستی خوابگاه اندیشه (واقع در داخل دانشگاه) مراجعه نمایند .
بدیهی است عدم مراجعه در تاریخ های مذکور ، به منزله انصراف از خوابگاه محسوب گردیده و امتیاز خوابگاه به سایر دانشجویان واجد شرایط واگذار می گردد .
 
ضمناً وسایل شخصی از قبیل (تشک ، پتو، متکا و …….. ) به همراه داشته باشید.
دانشجویانی که واجد شرایط خوابگاه نگردیده اند و مایل به استفاده از خوابگاه های غیر دولتی (بخش خصوصی تحت نظارت دانشگاه) می باشند می توانند با شماره تلفن 09151152324 آقای منطقی تماس حاصل نمایند.

اسامی دانشجویان واجد شرایط خوابگاه نوع 1 کارشناسی پسر مهر 95