اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان دوره روزانه ورودی بهمن 1395

(دختران و پسران)

 
ضمن عرض تبریک ، چنانچه متقاضی سکونت در خوابگاه هستید لازم است به صورت زیر اقدام فرمائید.(لینک راهنمای ثبت نام در ذیل همین اطلاعیه آمده است)
1-دانشجویان پسر و دختر دوره روزانه لازم است از تاریخ95/10/27 تا  95/11/3به پورتال معاونت دانشجویی به آدرس www.hsu.ac.ir/md مراجعه و نسبت به تکمیل فرم امتیاز بندی خوابگاه بر اساس راهنمای موجود اقدام نمایند . اسامی واجدین شرایط سکونت در تاریخ95/11/5در همین پورتال اعلام خواهد شد.
2-دانشجویان دختردوره شبانه لازم است، جهت سکونت در خوابگاه (نوع 2 داخل پردیس دانشگاه) از تاریخ95/10/27 تا 95/11/3با شماره05144013416-05144410651 تماس حاصل نموده و در صورت وجود ظرفیت اسکان، نسبت به واریز وجه خوابگاه و تعیین شماره اتاق اقدام نمایند.
 
ضمنا دانشجویان پسر دوره شبانه ورودی بهمن 95 در صورت تمایل به اسکان در خوابگاه های غیر دولتی (بخش خصوصی) می توانند با شماره تلفن 09151152324(آقای منطقی) تماس حاصل نمایند.

لینک راهنمای ثبت نام