مهم

اصلاحیه زمان ثبت  نام درخواست وام های دانشجویی نیمسال دوم 1400-1399

ثبت نام و درخواست وام های دانشجویی در نیمسال دوم1400-1399 ویژه دانشجویان واجد شرایط دوره روزانه و شبانه (غیرشاغل و غیر بورس)

بدینوسیله به اطلاع می رساند:آخرین مهلت ثبت نام وام های دانشجویی 1400/02/20می باشد.

متقاضیان واجد شرایط دریافت وام  های دانشجویی می توانند با مراجعه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس www.bp.swf.ir حداکثرتا تاریخ 1400/02/20درخواست خود را ثبت نمایند.

نکات قابل توجه:

  • متقاضیان وام هایی که تایید نهایی آنها مستلزم ارائه مدارک خاص می باشد،(وام ضروری ,ازدواج ودیعه مسکن و ….) بایستی مدارک و مستندات را مطابق آیین نامه صندوق رفاه دانشجویان که از طریق سایت مدیریت دانشجویی  به آدرس hsu.ac.ir/mod اعلام گردیده به ایمیل as.alavi@hsu.ac.ir  ارسال نمایند.
  • پرداخت وام به دانشجویان متقاضی منوط به تأمین اعتبار توسط صندوق رفاه دانشجویان می باشد.
  • به علت محدودیت های اعتباری، اولویت پرداخت براساس تاریخ ثبت درخواست در پورتال دانشجویی صندوق رفاه می باشد.
  • به دانشجویان فاقد تعهد محضری هیچگونه وامی تعلق نمی گیرد.
  • دانشجویان تغییرمقطع( ارشدودکتری )که درمقطع قبلی تعهد نامه تنظیم نموده بایستی تعهدنامه جدیدمطابق نمونه فرم الصاقی تنظیم نمایند.

ضمنا دانشجویان جدیدالورود و یا دانشجویانی که تا کنون وام دریافت ننموده و فاقد پرونده تسهیلات رفاهی در سامانه صندوق رفاه می باشند، بایستی تعهدنامه محضری، مدارک ضامن، تصویر کارت ملی و شناسنامه (از تمام صفحات) دانشجووضامن و نیز مشخصات حساب بانکی (صرفا بانک تجارت به نام شخص دانشجو شامل شماره حساب، شماره شبا، کدشعبه، نام شهری که در آن افتتاح حساب نموده اند) را به آدرس: سبزوار، توحیدشهر، دانشگاه حکیم سبزواری، معاونت دانشجویی (کدپستی: 9617976487) از طریق پست سفارشی یاپیشتاز ارسال نمایند .

لازم به ذکر است:

  • به متقاضیانی که دارای نقص مدرک باشند هیچگونه وامی تعلق نخواهد گرفت.
  • شماره همراه اعلام شده توسط دانشجویان، بایستی متعلق به شخص دانشجو و به نام وی باشد.
  • برای اطلاع ازشرایط ضمانت ومدارک ضامن به فصول سوم ,چهارم وپنجم آیین نامه مراجعه شود.

 

دستور العمل نحوه ورود به پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان

آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی

نمونه فرم سند تعهدنامه محضری