به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند؛ زمان ثبت درخواست اولیه خوابگاه تا تاریخ 1401/05/10 تمدید شد؛ همچنین زمان پر کردن فرم امتیاز بندی نیز تا تاریخ 1401/05/10 نیز تمدید گردیده است. لازم به ذکر است؛ دانشجویانی که تا کنون موفق به ثبت درخواست نشده اند می توانند پس از ثبت درخواست اولیه و تایید آن توسط اداره خوابگاه ها به صورت همزمان فرم امتیاز بندی را تکمیل نمایند. لازم به ذکر است زمان های تعیین شده به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.

راهنمای تصویری پر کردن فرم امتیاز بندی

اداره خوابگاه ها