قابل توجه متقاضیان خوابگاه داری
به اطلاع می رساند کسانی که متمایل به راه اندازی خوابگاه های غیردولتی در سطح شهرستان سبزوار می باشند ، تا تاریخ 1401/06/15 مهلت دارند با مراجعه به  دانشگاه حکیم سبزواری، معاونت دانشجویی، امور خوابگاه ها  ثبت درخواست نام نمایند .همچنین جهت آشنایی با آیین نامه خوابگاه های غیر دولتی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

آیین نامه