تاریخ :  1401/06/21

 قابل توجه دانشجویان محترم واجد شرایط اسکان

 

دانشجویان واجد شرایطی که شماره دانشجویی آنان از طریق سایت دانشگاه اعلام شده است می توانند از روز دوشنبه 1401/06/21 لغایت ساعت  23 مورخ 1401/06/24 جهت انتخاب خوابگاه و اتاق مورد نظر خود بر اساس راهنمای مربوط به پرتال دانشجویی خود به نشانی  pooya.hsu.ac.ir مراجعه نمایند .

– دانشجویان واجد شرایطی که در تاریخ های اعلام شده قسمت انتخاب خوابگاه و اتاق برای آن ها فعال شده است، اقدام به انتخاب خوابگاه و اتاق ننمایند از لیست واجدین شرایط حذف و برای آنان جایگزین تعیین خواهد شد

* در صورت مواجه شدن با مشکل با این شماره ها تماس بگیرید .

دانشجویان دختر :  44012588-44012584

دانشجویان پسر : 44012599

نکات مهم :

1- زمان بازگشایی خوابگاه ها متعاقبا اعلام خواهد شد.

2- کلیه دانشجویان جهت انتخاب اتاق در یک گروه قرار دارند .

3- مهلت مزبور قابل تمدید نمی باشد

4- کلیه دانشجویان موظفند در بازه اعلام شده جهت اتاق بندی به سامانه مراجعه کنند و هر گونه درخواست در خارج از بازه اعلام شده بلااثر می باشد و درخواست داده شده حذف خواهد شد.

5- دانشجویان واجد شرایط انتخاب خوابگاه حتما فایل راهنما را به طور کامل مطالعه و تا انتها مراحل ذکر شده را طی نمایند، بدیهی است در صورت عدم انجام کلیه مراحل، خوابگاه به دانشجویان اختصاص داده نشده و مسولیت آن بر عهده شخص دانشجو خواهد بود(در مرحله پایانی موکدا تاکید می گردد بر روی دکمه انتخاب کلیک نمایید).

لیست دانشجویان دختر واجد شرایط
لیست دانشجویان پسر واجد شرایط

دریافت فایل راهنمای انتخاب خوابگاه و اتاق

(پس از دریافت فایل راهنما جهت بزرگتر شدن تصویر بر روی آیکن ذره بین کلیک کنید)