به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند؛ جهت مشارکت حداکثری دانشجویان عزیز و رفاه حال آن ها زمان انتخابات شورای صنفی دانشجویان تا ساعت 19 مورخ شنبه 1401/08/28 تمدید شد.

راهنمای رای گیری