باسمه تعالی

اعلام نتیجه انتخابات نوزدهمین دوره شورای صنفی دانشجویان

بر اساس نتایج حاصل از سامانه انتخابات نوزدهمین دوره شورای صنفی دانشجویان، ۱۹۰۴ نفر رای خود را در سامانه مذبور ثبت کرده اند که این عدد ۲۲% واجدین شرایط را شامل می شود.

با استناد به ماده ۱۵ آیین نامه شورای صنفی دانشجویان مبنی بر اینکه انتخابات شورای صنفی با رای ۲۵% کل واجدین شرایط رسمیت می یابد؛ انتخابات شورا به دور دوم موکول می شود.

زمان تبلیغات و تاریخ انتخابات در دوره دوم متعاقبا اعلام خواهد شد.

ضمنا بر اساس اطلاعات سامانه آموزش که به تایید مدیریت محترم آموزشی نیز رسیده است، تعداد دانشجویان دارای حق رای ۸۶۶۱ نفر می باشند.

نتایج ریز آرا

کمیته اجرایی شورای صنفی دانشجویان