همکاران و دانشجویان گرامی می توانند با مراجعه به آدرس زیر از امکان تخفیفات ارایه شده که با همت مدیریت اداری انجام شده است ، بهره مند گردند.

آدرس سایت: https://www.hsu.ac.ir/em/3389-2