باسمه تعالی

فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در شورای صنفی – رفاهی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری

بدینوسیله به اطلاع می رساند : دانشجویانی که علاقمند به عضویت در شورای صنفی – رفاهی دانشجویان می باشند ؛ می توانند از تاریخ 1402/08/14 لغایت 1402/08/17 ( به مدت 3 روز ) جهت تکمیل فرم ثبت نام به انتهای همین اطلاعیه و لینک ثبت نام مراجعه نمایند .

لینک ثبت نام

کمیته اجرایی برگزاری انتخابات

شورای صنفی – رفاهی دانشجویان