اهداف و برنامه ها

اهداف و وظایف گروه کارآفرینی و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

 

اهداف و وظایف گروه کارآفرینی و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه زیر نظر معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه عبارتند از:

1- انجام کلیه وظایف محوله از طرف دفتر مرکزی ار تباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2- صدور معرفی نامه برای دانشجویان جهت پذیرش کار آموزی

3-  معرفی دانشجویان به مراکز صنعتی جهت انجام کارهای تحقیقاتی

4-رایزنی با مراکز صنعتی جهت جذب پروژه های تحقیقاتی و صنعتی آن مراکز

5-انعقاد موافقتنامه و تفاهم نامه‌های همکاری با مراکز صنعتی، سازمان‌ها و . . .

6-هماهنگی و برنامه‌ریزی برای برگزاری بازدیدهای دوره‌ای اعضاء محترم هیات علمی از واحدهای صنعتی شهرستان و استان

7- برگزاری دوره‌های‌‌ آشنایی در زمینه های علمی و فنی

8. اعلام الویت‌های پژوهشی شرکت‌ها، سازمان‌ها، ادرات به اساتید و محققین دانشگاه

9. ارجاع پروپوزالهای پژوهشی-صنعتی پیشنهادی اساتید و اعضای هیات علمی به مراکز صنعتی و پیگیری آنها

10. برگزاری نشست‌های مشترک بین اعضای هیئت علمی و مدیران صنایع، مسئولین سازمان‌ها و هیاًت مدیره‌های شهرک های صنعتی و کشاورزی

11. ایجاد کمیته‌های فنی ارتباط با صنعت و تشکیل جلسات مربوط

12. تلاش در جهت تشکیل و ایجاد کلینکهای تخصصی و مشاوره‌ای در راستای ارائه خدمات فنی انجام طرح‌های تحقیقاتی و خدماتی با مراکز صنعتی و سازمان‌ها در قالب انعقاد قرارداد فی مابین

13. معرفی کادر فنی و تکنیسینهای دانشگاه به مراکز صنعتی جهت گذراندن دوره های علمی و فنی

14. شناسایی مراکز صنعتی منطقه و کشور جهت تعیین ظرفیت موجود به منظور اعزام کارآموز

15. برگزاری سمینارها، بازدیدهای علمی تحقیقاتی، مجامع و نمایشگاههای علمی وفنی با همکاری صنایع و واحدهای دانشگاهی

16. ایجاد بانک اطلاعاتی وانفورماتیک از پتانسیل های علمی وحرفه ای اساتید ونیروی فنی شاغل دردانشگاه وصنایع

17. برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت جهت ارتقای سطح کیفی اطلاعات دانشجویان وشاغلین دانشگاه

18. ارتباط با صنایع خارج از کشور جهت دستیابی به جدیدترین طرح ها وفن آوری های صنعتی صنعتی با هماهنگی معاونت امور بین الملل سازمان مرکزی

19. انجام برنامه ریزی لازم جهت اخذ بورسیه وفرصت های مطالعاتی از واحدهای صنعتی وتولیدی جهت اعضای هیئت علمی وکارشناسان دانشگاه

20. هماهنگی وارتباط مستمر با دفاتر ارتباط با صنعت سایر واحدهای دانشگاهی و نیز سازمان مرکزی