خدمات تخصصی گروه فناور برق

خدمات تخصصی (در حوزه ذخیره سازی انرژی الکتریکی)

 

    انجام آنالیز و تحلیل و طراحی نیروگاه باتری

    مطالعات تخصصی جایابی واحد های ذخیره سازهای بزرگ در شبکه های توزیع و فوق توزیع

مطالعات تخصصی تعیین اندازه بهینه واحد های ذخیره سازهای بزرگ در شبکه های توزیع و فوق توزیع

مطالعه و آنالیز خدمات جانبی ذخیره سازهای انرژی در شبکه های قدرت

انجام مطالعات اقتصادی نصب واحدهای ذخیره ساز وانادیوم

شارژهای سریع (Fast charging) برای استفاده در خودروهای الکتریکی هیبرید و زیردریایی­های دیزل الکتریک

مطالعه و بررسی برروی باتری­ها و طراحی و ساخت شارژرهای صنعتی با کاربردهای خاص