خدمات تخصصی گروه فناور مهندسی صنایع

مقدمه

     در بازار رقابتی امروز، سازمان ها برای بقا و رسیدن به اهداف باید از منابع مختلف خود به صورت بهینه استفاده کنند تا هزینه های خود را به حداقل برسانند.  تلاش در جهت افزایش کیفیت محصولات و خدمات در کنار بکارگیری نوآوری های مختلف، در موفقیت آنها بسیار موثر است. مهندسی صنایع ابزاری اساسی و موثر است که به مدیران و صاحبان شرکت ها و سازمان ها در انجام موارد فوق یاری می رساند.  مهندسی صنایع راه های استفاده موثر و کارا از نیروی کار، پول، ماشین آلات، مواد، اطلاعات و انرژی برای تولید    محصول یا ارائه خدمات را یافته و جهت پیاده سازی آنها به مدیران سازمان مشاوره می دهد.  مهندسی صنایع تنها به بخش صنعت محدود نبوده و بخش های خدماتی، تجاری و هر جایی که نیاز به برنامه‌ریزی، هدایت، مدیریت و ارتقا بهره وری دارد را در بر می گیرد.

توانمندی ها و تخصص های گروه فناور مهندسی صنایع:

 – مدیریت زنجیره تامین (پیش بینی تقاضا، مشارکت های استراتژیک و یکپارچه سازی زنجیره تامین)

– مدیریت تکنولوژی (فرآیند تجاری سازی فناوری، ارزیابی فناوری)

– ارزیابی عملکرد کارکنان(طراحی فرآیند ارزیابی عملکرد در سازمان، تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد)

– مدل های تعالی سازمانی (پیاده سازی مدل تعالی EFQM)

– پیاده سازی روش های بهبود کیفیت در قالب رویکرد QC Story

– مدیریت دانش (مدیریت سرمایه های فکری سازمان، مستند سازی دانش، طراحی سیستم های خبره،)

– ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ها

– تدوین طرح های کسب و کار (Business Plan)