خدمات تحصصی گروه فناور مهندسی مواد

مقدمه

در سر تا سر جهان صنایع حمل و نقل و هوا فضا به دنبال استفاده از موادی با راندمان بالاتر و کاهش هزینه های تولید هستند. علاوه بر آن علاقه مندی برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای نیز منجر به توجه زیاد محققان به مواد سبک وزن نظیر آلیاژ های آلومینیم و منیزیم، به عنوان سبک ترین مواد فلزی و آلیاژ های پایه آلومینیوم و منیزیمی برای تولید مواد کامپوزیتی شده است. در این زمینه واحد تحقیقاتی مواد فلزی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار توانسته است با تلاش روزافزون و با تکیه به دانش روز و تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و بومی سازی تولیدات، برای اولین بار انواع آلیاژهای منیزیم، و انواع کامپوزیت های زمینه آلومینیمی و منیزمی به صورت میل گرد و ورق و با خواص عالی را تولید نماید.

 

 

                

 

تولید انواع آلیاژهای منیزیم به صورت میلگرد و ورق:

1) AZ80 alloy

2)AZ61 alloy

3) AZ 63 alloy

4) AZ31 alloy

5) Mg-Zn-Y alloy

6)Mg-Zn-Y-Nd alloy

7) Mg-Ca alloy

8) Mg-Gd-Zn-Zr alloy

9) Mg-Al-Zn alloy

 

تولید انواع نانو کامپوزیت های زمینه منیزیمی و آلومینیمی به صورت ورق و میلگرد:
         1)AZ80/nano-Al2O3

2)AZ80/nano-SiC

3)AZ80/Gr

4)AZ80/Al2O3/Gr

5)AZ80/SiC/Gr

6)AZ80/CNT

7)Al/nano-Al2O3

8)Al/nano-SiC

 در حال حاضر این مرکز در زمینه ساخت قالب، اکسترود، تغییرشکل گرم و تغییر شکل شدید sever deformation مواد فلزی قادر به ارائه خدمات و مشاوره می باشد.