جلسه هم اندیشی شورای صنفی اعضای غیر هیات علمی با حوزه پردیس علم و فناوری

جلسه هم اندیشی شورای صنفی اعضای غیر هیات علمی با حوزه پردیس علم و فناوری در خصوص معرفی اهداف، ماموریت و رسالت پردیس علم و فناوری دانشگاه و استفاده از تجربیات و ارتباطات اعضای محترم شورا در جهت توسعه پردیس برگزار شد

نشست هم اندیشی رییس اداره صنعت، معدن و تجارت سبزوار با مدیر مرکز دانشگاه

نشست هم اندیشی رییس اداره صنعت، معدن و تجارت سبزوار با مدیر مرکز دانشگاه جلسه هم اندیشی رییس اداره صنعت، معدن و تجارت سبزوار و رئیس شرکت شهرک های صنعتی سبزوار با مدیر مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری و برخی از مسئولین دانشگاه در راستای اهمیت ایجاد پردیس و استفاده از اعتبارت حوزه صنعت، معدن […]

صدور مجوز راه‌اندازی پردیس علم و فناوری سبزوار به عنوان دومین پردیس علم و فناوری دانشگاهی کشور

صدور مجوز راه‌اندازی پردیس علم و فناوری سبزوار به عنوان دومین پردیس علم و فناوری دانشگاهی کشور رئیس دانشگاه حکیم سبزواری از صدور مجوز راه‌اندازی پردیس علم و فناوری سبزوار به عنوان دومین پردیس علم و فناوری دانشگاهی کشور در این دانشگاه از سوی شورای گسترش وزارت علوم خبر داد.