شرکت طب پلاستیک شاهرود

  بازدیدتعدادی از دانشجویان مهندسی پلیمر و مهندسی شیمی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ از شرکت طب پلاستیک شاهرود در این بازدید  13 نفر از دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری ...

معرفی اعضاء انجمن پلیمر

معرفی اعضاء انجمن پلیمر

کارگاه Origine

کارگاه Origine
انجمن علمی مهندسی پلیمر با همکاری انجمن های مهندسی نفت، شیمی و مواد و متالورژی برگزار میکند کارگاه آموزش نرم افزار Origine📊📈📉 مناسب برای دانشجویان مهندسی پلیمر، ...

فرآیند منتشر شد.

فرآیند منتشر شد.
https://cloud.hsu.ac.ir/s/zL8ySgt8QK26Nxe 🔸نشریه فرایند نگاهی مختصر اما دقیق درباره مطالب علمی روز و دانشکده، در اختیار شما قرار می دهد.🔸 🔹آنچه در بیست و یکمین شماره از نشریه ...