انجمن علمی مهندسی پلیمر

استاد مشاور انجمن:

خانم دکتر تکتم شنوایی زارع

دبیر انجمن:

محمد زارعیان جهرمی

اعضای اصلی :

سوگند بابایی

مهراوه دولت آبادی

شیوا حسین آبادی

عرفان ارغوانی