فرآيند برگزاري کرسي‌هاي علمي ترويجي و تخصصي

۱- کرسی‌های نظریه‌پردازی موضوع بند ۱۴ ماده ۳ آیین‌نامه ارتقا بوده و جزو فعالیت‌های پژوهشی محسوب می‌گردد و با کرسی‌های آزاداندیشی موضوع فعالیت‌های فرهنگی ماده ۱ متفاوت است؛
۲- کرسی‌های نظریه‌پردازی به دو دسته کرسی‌های علمی-ترویجی و علمی-تخصص تقسیم می‌شود که خود کرسی‌های علمی-تخصصی نیز به سه گروه نقد، نوآوری و نظریه‌پردازی تقسیم می‌شوند که امتیاز هر یک متفاوت بوده و ذیل بند ۱۴ ماده ۳ آیین‌نامه ارتقاء مشخص شده است؛
۳- مجوز برگزاری کرسی‌های علمی-ترویجی توسط کمیته دستگاهی کرسی‌ها صادر می‌گردد که رئیس آن، ریاست دانشگاه و دبیر آن، معاونت پژوهشی می‌باشد. خوشبختانه در دانشگاه ما این کمیته از سال ۱۳۹۷ با مجوز رسمی از هیات حمایت از کرسی‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس و تا کنون تداوم داشته است؛
۴- جهت فرآیند صدور مجوز کرسی‌های علمی-ترویجی نخست باید درخواست متقاضی از طریق گروه با ضمیمه مدارک زیر به دانشکده و سپس از طریق دانشکده به معاونت پژوهشی جهت طرح در کمیته دستگاهی ارسال گردد:
الف: درخواست متقاضی به همراه تعیین ناقد/ناقدان (داور/داوران) و مدیر جلسه و زمان و مکان؛
ب: اثر مکتوب با فرمت مقاله کامل علمی-پژوهشی (در حال کار، داوری، پذیرش و یا منتشر شده)؛
ج: فرم ارزیابی اولیه از گروه تخصصی (دانلود
د: رزومه علمی صاحب کرسی، ناقد/ناقدان (داور/داوران) و مدیر جلسه؛
۵- پس از برگزاری، گزارش جلسه، مستندات، فرم اکسل اطلاعات و نیز پرینت گواهی‌ها با امضای ریاست دانشگاه جهت ثبت در دبیرخانه هیات حمایت از کرسی‌ها و امضا به آن هیات ارسال می‌گردد (لینک فرآیند صدور گواهی
6- مطابق دستورالعمل کمیته دستگاهی دانشگاه امکان برگزاری کرسی علمی-ترویجی برای هر عضو در هر سال یک کرسی می‌باشد و صدور مجوز کرسی بعدی، تنها با ارایه پذیرش یا چاپ یک مقاله در نشریات علمی وزارتین/حوزه و یا نشریات با نمایه‌های معتبر بین المللی امکان‌پذیر است؛
۷- مجوز برگزاری کرسی‌های علمی-تخصصی توسط هیات حمایت از کرسی‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر می‌شود و با ارایه طرح‌نامه مربوط به کمیته دستگاهی دانشگاه آغاز می‌گردد و سپس پس از تایید به هیات حمایت از کرسی‌ها ارسال می‌گردد.