بازدید اعضای محترم هیئت علمی گروه برق و کامپیوتر از شرکتهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه

بازدید اعضای محترم هیئت علمی گروه برق و کامپیوتر از شرکتهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

اطلاعات تماس

آدرس: میدان صاحب الزمان،  خیابان 24 متری انقلاب، خیابان نیستان،  پلاک 5

کد پستی: 9618676115
تلفن تماس: 44641952-44641958
پست الکترونیک: roshd@hsu.ac.ir