خدمات فیزیکی قابل ارائه به واحدهای فناور شامل موارد زیر می باشد:

اتاق کار
ملزومات فضای اداری
مکان استفاده از اتاق جلسات و سالن اجتماعات
خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی
خدمات فنی و شبکه اینترنت
خدمات آموزشی
خدمات مشاوره
خدمات روابط عمومی
حمایت مالی حدالامکان از واحدهای فناور مستقر
حمایت جهت حضور در نمایشگاه های هفته پژوهش استانی و ملی
تعامل با سایر شرکتها و نهادها

اطلاعات تماس

آدرس: میدان صاحب الزمان،  خیابان 24 متری انقلاب، خیابان نیستان،  پلاک 5

کد پستی: 9618676115
تلفن تماس: 44641952-44641958
پست الکترونیک: roshd@hsu.ac.ir