آموزش و مشاوره

 اهداف آموزش در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری

مقدمه

هسته اصلى فرآیند حرکت به سوى یک اقتصاد رقابتى، ایجاد بخش خصوصى، توسعه کارآفرینى و ایجاد شرکت هاى کوچک و متوسط (SMEs) مى‌باشد. این فرآیند جدا از حمایت مالى نیازمند زمینه‌اى براى آموزش، انتقال دانش و ایجاد زیر ساختار شغلى براى تشویق بیشتر توسعه کارآفرینى و رشد مشاغل کوچک است. موسسات نوپا وشرکت هاى کوچک و متوسط در رونق اقتصادى و به تبع آن کار آفرینى نقش بسیار مؤثرى دارند. توسعه این موسسات در گرو ایجاد زیر ساخت‌هاى لازم براى کاهش خطر پذیرى آنان در  دوران شروع فعالیت خود مى‌باشد. یکى از مهمترین این زیر ساختها مراکز رشد هستند. الگوى مراکز رشد یکى از راههاى کاهش مخاطره و افزایش ضریب موفقیت موسسات کوچک و متوسط توسط آنان مى باشد. این الگو در کشورهاى مختلف دنیا تجربه شده است ودر حال گسترش وتوسعه است.

مراکز رشد در واقع نهادهائى هستند که براى پرورش وایجاد کسب وکارهاى کوچک ومتوسط به گروه هاى کارآفرین و نوپا کمک مى‌کنند تا عملیات تبدیل نوآوری  و ایده‌ها را به محصولات وخدمات جامعه با سرعت بیشترى انجام دهند.

یکى از اصلى‌ترین کارکردهاى این مراکز، رشد واحد‌های فناور نوپاست.  در همین راستا  می توان به جایگاه مهم آموزش و مشاوره اشاره کرد. در واقع آموزش و مشاوره  باعث توانمندى نیروى انسانى موجود شده و موفقیت‌هاى آتى را تضمین مى‌نماید، آموزش و مشاوره باعث بینش و بصیرت عمیق‌تر، دانش و معرفت بالاتر و توانایى و مهارت بیشتر کارآفرینان  براى اجراى وظایف محوله، شده و در نتیجه موجب نیل به هدف‌هاى سازمانى با کارایى و ثمربخشى بهتر و بیشتر است. در همین راستا در مرکز رشد دانشگاه دوره‌های آموزشی مرتبط با کسب  مهارت‌هاى کارآفرینى و بازار کار براى واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد و نیز دانشجویان تدوین گردید.

۱- اهداف دوره‌‌ها

  • کسب دانش در حوزه‌ى کسب و کار و کارآفرینى
  • کسب مهارت در استفاده از فنون تحلیل فرصت‌هاىاقتصادى و ترکیب برنامه‌هاى عملیاتى
  • شناسایىو تحریک استعدادها و مهارت‌هاى کارآفرینانه
  • توسعه‌ى خلاقیت‌هاى فردى و گروهى
  • القاىمخاطره‌پذیرى  با استفاده از فنون تحلیلى و تأمین منابع
  • ایجاد همدلىو حمایت براى جنبه‌هاى منحصر به فرد کارآفرینى
  • تجدید نگرش‌ها در جهت پذیرش تغییر

با توجه به این امر بخش آموزش مرکز رشد فناورى‌ ، برگزارى دوره‌هاى آموزشى در دانشگاه را بر اساس اهداف زیر برنامه ریزى نموده است:

۱ـ آشنایى فراگیران با ویژگى‌هاى کارآفرینان و مقایسه ویژگى‌هاى خود با آنها به منظور شناخت قابلیت‌هاى فردى و اقدام جهت برطرف کردن نقاط ضعف و توسعه‌ی نقاط قوت

۲ـ آشنایى فراگیران با انواع کسب و کار و راهبردهاى توسعه آن، روش‌هاى پرورش خلاقیت، اخلاق حرفه‌اى، قوانین و مقررات کسب و کار و مهارت‌هاى لازم براى مدیریت و اداره آن.

۳ـ آموزش تحلیل فرصت‌هاى اقتصادى و ترکیب برنامه‌هاى عملیاتى و روش‌هاى تأمین سرمایه کسب و کار.

۴ـ آموزش اصول اولیه حسابدارى و امور مالى کسب و کارها.

۵ـ آموزش فنون و نکات کلیدى بازاریابى، تبلیغات، مذاکره و ارتباطات تجارى به فراگیران.

۶ـ یادگیرى نحوه‌ى تهیه یک طرح کسب و کار جامع و کامل به صورت عملى.

۷- آشنایى بیشتر اساتید با مسائل و موضوعات کارآفرینى و تشویق به تعریف پروژه‌هاى کارآفرینانه وهدایت آنها به سمت کسب وکار موفق و ساخت گروه‌های کارآفرین در دانشگاه.

۸- توسعه‌ى بازار آموزش به فضاى صنعت و دستگاه‌هاى اجرایى.

اطلاعات تماس

آدرس: میدان صاحب الزمان،  خیابان 24 متری انقلاب، خیابان نیستان،  پلاک 5

کد پستی: 9618676115
تلفن تماس: 44641952-44641958
پست الکترونیک: roshd@hsu.ac.ir