شرح وظایف واحدهای فناور

۱- انجام فازهای اجرایی ایده محوری

۲- انجام دقیق تر اقدامات مورد تاکید شوررای فناوری مرکز رشد (در صورت وجود)

۳- ارتباط مستمر با مرکز رشد و ناظر دوره

۴- تهیه و ارئه گزارشات پیشرفت کار بر اساس زمابندی فازهای اجرایی

۵- حضور فعال در فعالیتهای مرکز رشد (آموزش، مشاوره، جشنواره، نمایشگاه و …)

۶- رعایت قوانین و مقررات مرکز رشد و سایر قوانین مرتبط با جوزه کسب و کار

 

اطلاعات تماس

آدرس: میدان صاحب الزمان،  خیابان 24 متری انقلاب، خیابان نیستان،  پلاک 5

کد پستی: 9618676115
تلفن تماس: 44641952-44641958
پست الکترونیک: roshd@hsu.ac.ir