فناوران مرکز رشد دانشگاه در ارزیابی وزارت علوم از سطوح بلوغ فناوری(TRL)خوش درخشیدند.

دستاوردهای فناورانه شرکت های مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری در ارزیابی سطح بلوغ فناوری(TRL)  توسط وزارت علوم موفق به کسب ۷(TRL) الماسی و ۷ (TRL) طلایی شدند.

سطوح بلوغ فناوری (TRL: Technology Readiness Level) ابزاری برای سنجش و ارزیابی سطح آمادگی و بلوغ فناوری جدید از هنگام طراحی، توسعه و به‌کارگیری است و در سه سطح نقره ای، طلایی و الماسی (بالاترین سطح بلوغ) دسته بندی می شود.

با ارزیابی تی آر ال محصولات فناوری مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری از سوی وزارت علوم، ۷ دستاورد فناور مرکز رشد موفق به کسب تی ار ال المالسی یعنی بالاترین سطح بلوغ فناوری محصول شدند.

نرم افزار فیش برداری موفق به کسب تی ار ال الماسی سطح ۹( بالاترین سطح  بلوغ فناوری وزارت علوم)،  نرم افزار حذف دود از فیلم ها و دوربین ها، نرم افزار حذف گرد و غبار از فیلم ها و دوربین ها، نرم افزار حذف تاری، کود زیستی مایع، رنگ نانو عایق حرارتی موفق به کسب تی ار ال الماسی سطح ۸ و دستگاه ورزشی هوشمند تی آر ال الماسی سطح ۶ را کسب کردند.

همچنین ۷ محصول فناور مرکز رشد نیز تی آرال طلایی را کسب کردند.

اطلاعات تماس

آدرس: میدان صاحب الزمان،  خیابان 24 متری انقلاب، خیابان نیستان،  پلاک 5

کد پستی: 9618676115
تلفن تماس: 44641952-44641958
پست الکترونیک: roshd@hsu.ac.ir