شرکت باغ موزه آداب و آیین کویر

شرکت باغ موزه آداب و آیین کویر

باغ موزه آداب و آئین کویر؛ فضایی خواهد بود که در آن آداب و آموزههای خردمندانه و حکمت آمیز ادبی، تاریخی، هنری، فلسفی و آئینی بر پایه یادگیری و یادآوری کهن الگوهای فرهنگی، اجتماعی، هنری و اقتصادی با رویکردی جدید به سنتهای بومی و منطقهای برای کسب و ترویج اخلاق انسانی، شکوفا و اجرا میشود.
در باغ موزه آداب و آئین کویر؛ علاوه بر واگویههای هویتمدار، دانش بومی و سنتهای ارزشمند ایرانشهری به مثابه عامل رشد و پیوند توسعۀ شناختمحورِ میراث فرهنگی معنوی هنری و بومزیست منطقه، جایگاهی درخور توجه وارزش خواهند داشت و براساس الگوی شایسته اقتصاد فرهنگی نه تنها موجب پیشگیری از ناهنجاریهای فرهنگی اجتماعی میشوند، بلکه باعث پیشرفت و توسعه پایدار خراسان بزرگ و بهویژه، منطقه غنی و پربار ولایتِ بیهق نیز میگردند.

اطلاعات تماس

آدرس: میدان صاحب الزمان،  خیابان 24 متری انقلاب، خیابان نیستان،  پلاک 5

کد پستی: 9618676115
تلفن تماس: 44641952-44641958
پست الکترونیک: roshd@hsu.ac.ir