اعضای شورای مرکز رشد

دکتر مرتضی رضایی

مدیر مراکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری

نائب ریس جلسه

دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری

رئیس شورا

دکتر علی عامری

مدیرعامل شرکت گسترش صنایع آذر برزین

سعیده محمدیان

کارشناس اداره هماهنگی مراکز فناوری و نوآوری پارک خراسان رضوی

دکتر مهدی گلدانی

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه حکیم

دکتر عیسی کهن

عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم

مهسا کیخسروی

کارشناس مرکز رشد

دبیر شورا

اطلاعات تماس

آدرس: میدان صاحب الزمان،  خیابان 24 متری انقلاب، خیابان نیستان،  پلاک 5

کد پستی: 9618676115
تلفن تماس: 44641952-44641958
پست الکترونیک: roshd@hsu.ac.ir