اعضای مرکز

دکتر مرتضی رضایی

مدیر مرکز رشد

تلفن : ۴۴۶۴۱۹۵۸ -۰۵۱

پست الکترونیک: morteza.rezaee@hsu.ac.ir

مهسا کیخسروی

مهسا کیخسروی

کارشناس امور جذب و پذیرش موسسات مرکز رشد

شماره تماس: ۴۴۶۴۱۹۵۲

صدیقه استیری

کارشناس نظارت و ارزیابی

شماره تماس:۴۴۶۴۱۹۵۷

اطلاعات تماس

آدرس: میدان صاحب الزمان،  خیابان 24 متری انقلاب، خیابان نیستان،  پلاک 5

کد پستی: 9618676115
تلفن تماس: 44641952-44641958
پست الکترونیک: roshd@hsu.ac.ir