شروط اولیه پذیرش

 شرایط اولیه پذیرش

 • داشتن ایده محورى: ایده محورى، محصولى است که مى خواهید طى مدت استقرار در مرکز رشد ایجاد کنید یا توسعه دهید.
 • نوآورى فناورانه: تحقق ایده محورى مستلزم نوآورى در حوزه فناورى باشد.
 • داشتن طرح کسب و کار براى ایده محورى: این طرح، علاوه بر تشریح ابعاد و ارزش علمى-فنى ایده محورى، اقتصادى بودن سرمایه گذارى بر روى آن را توجیه مى کند.
 • داشتن گروه کارى: حضور تمام وقت حداقل ۲ نفر دانش آموخته مقطع کارشناسى (داراى تخصص مرتبط با ایده محورى) در گروه کارى ضرورى است. (توضیح: گروه کارى مى‌تواند یک شرکت ثبت‌شده یا هسته اولیه شرکتى باشد که در آینده نزدیک به ثبت خواهد رسید.)
 • تاریخ ثبت شرکت: شرکت‌هایى مى‌توانند در این مرکز مستقر شوند که از زمان ثبت آنها بیش از ۵ سال نگذشته باشد.
 • محل اقامت: اقامتگاه قانونى شرکت و محل سکونت حداقل ۲ نفر از کارشناسان تمام وقت گروه کارى در محدوده استان خراسان رضوی.
 • دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه حکیم سبزواری در اولویت پذیرش هستند.
 • خدمت سربازى: مسأله خدمت سربازى نباید مانعى براى اداره کسب و کار و فعالیت اعضاى اصلى گروه کارى باشد.

موارد عدم پذیرش

      • شرکتها و هسته‌هایى که فعالیت آنها صرفا بازرگانى است

      • شرکتها و هسته‌هایى که ایده محورى یا محصول نهایى آنها، کلى، مبهم و نامشخص باشد.

 • شرکتهاى و هسته‌هایى که قائم به شخص بوده و ناتوان از حضور حداقل ٢ نفر کارشناس تمام وقت در رشته تخصصى مرتبط با ایده محورى باشند.
 • شرکتها و هسته‌هایى که فعالیت اصلى آنها حول موضوع آموزش (ارایه و برگزارى دوره‌هاى آموزشى کوتاه مدت) مى‌باشد.
 • شرکتها و هسته‌هاى فعال در حوزه‌هاى عمومى فناورى اطلاعات و ارتباطات.
 • شرکتها و هسته‌هایى که ایده محورى آنها صرفا راه‌اندازى یک پایگاه اینترنتى است.

 

دستورالعمل پذیرش

شرایط و ضوابط پذیرش در پارک علم وفناوری خراسان

اطلاعات تماس

آدرس: میدان صاحب الزمان،  خیابان 24 متری انقلاب، خیابان نیستان،  پلاک 5

کد پستی: 9618676115
تلفن تماس: 44641952-44641958
پست الکترونیک: roshd@hsu.ac.ir