مدیر گروه

مدیر گروه فیزیک 

 

دکتر حمید رضا باغانی

رشته تحصیلی:مهندسی هسته ای.گرایش مهندسی پزشکی

شرح حال:فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی تهران

ارتباط با مدیر گروه:

ایمیل:@hamidreza.baghani@gimal.com

h.baghani@.hsu.ir

تلفن:44013545