معرفی گروه فیزیک

گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری  از سال 1373 و با پذيرش 60 دانشجو در مقطع كارشناسي در گرايش های فیزیک هسته ای، حالت جامد، ذرات بنیادی و ژئو فیزیک آغاز به كار كرده است. در حال حاضر پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی فیزیک در کلیه گرایشها انجام می گیرد. در مقطع کار شناسی ارشد و دکتری در گرایش های زیر پذیرش انجام می شود:

1-فیزیک هسته ای

2– فیزیک حالت جامد

3– فیزیک ذرات بنیادی

4– دکتری در گرایش فیزیک هسته ای

مقطع کارشناسی ارشد گرایش ژئو فیزیک تا سال 1398 برقرار بوده است، ولی به دلیل باز نشسته شدن دو نفر از همکاران پرتوان گروه فیزیک آقایان دکتر عسکری و دکتر فیض آبادی که از پایه گذاران گروه فیزیک بودند، در حال حاضر دانشجو گرفته نمی شود ولی ممکن است در آینده نزدیک و با جذب همکار  در گرایش ژئو فیزیک دانشجو جذب شود.

گروه فیزیک دارای آزمایشگاههای آموزشی فیزیک 1، 2 و 3، اپتیک و تخصصی آزمایشگاه پیشرفته حالت جامد، آزمایشگاه پیشرفته هسته ای و آزمایشگاه فیزیک اتمی و لیزر می باشد.

تعداد اعضاء هیئت علمی تمام وقت گروه فیزیک 12 نفر (1نفر استاد تمام، 4 نفر دانشیار و 7 نفر استادیار) است و دو نفر کارشناس آزمایشگاه است.