پیام روز

    ********************************************************************

پیام1 :

هرگاه عیبی در من دیدی به خودم بگو نه کسی دیگر…

چون تغییر آن دست من است!!!

کار اولت باعث پیشرفت و بهبودم می شود اما گزینه دوم غیبت است و مرا در تاریکی نگه می­ دارد…

 

**********************************************************************

پیام 2:

شکست خوردن و زمین خوردن یک اتفاق است

اما تسلیم شدن و بلند نشدن یک انتخاب است

پس نگذار اتفاق هایت اسیر انتخاب هایت شود…

 

************************************************************************

پیام 3:

اگر خواستی تکیه بدی نه به ” چهره ها ” اعتماد کن نه به ” زبون ها” !

تنها به دو تا چیز میشه اعتماد کرد

یکی “مرام و مردانگی ” و دومی “انسانیت”

اولی نمک می شناسد و دومی ظلم نمی کند.

 

************************************************************************

پیام4:

هنگامی که برای انسان ها آرزوی”سعادت می کنی نیروی درونت به تمامی انسان های پاک طینت منتقل می شود و

راهی می شوی برای عبور تمامی دعاهای خیری که  از تمامی مردم فرستاده شده و آن گاه انرژی دعاها و برکت

انسان های دیگر وارد زندگی شما می شود پس برای هم” دعا ” کنیم.

 

***********************************************************************

پیام 5:

پاییز را دیدی؟!

“آنان که رنگ عوض کردند، افتادند!”

يادمان باشد

“محبت، تجارت پاياپای نيست!”

چرتکه نیندازيم که من چه کردم

و در مقابل تو چه کردی!

محبت کنيم،

حتی اگر به هردليلی

کفه ی ترازوی ديگران سبک تر بود…

اگر قرار باشد خوبی ما وابسته به رفــــــــــتاردیـــــــــــــــگران باشد،این دیگر خوبی نیست؛

بلکه معامله است…!

 

**********************************************************************

پیام 6:

از ارسطو پرسيدند در زندگى دشوارترين كارچيست؟

ارسـطو گفت؛ اين كه انسان «خود»را بشـناسد.

پرسيدند: آسان ترين كار؟

گفت؛ ديگرى را نصيحت كند !

 

***********************************************************************

پیام 7:

انسان باید آنقدر بزرگ باشد که،

اشتباهات خود را قبول کند

آنقدر باهوش باشد که،

از آنها سود ببرد

و آنقدر قوی باشد که،

آنها را اصلاح کند.

 

***********************************************************************

پیام 8:

زندگی خوب در دوجمله خلاصه می شود:

لذت بردن از روزهای خوب

صبر کردن در روزهای بد …

 

***********************************************************************

پیام 9:

اگر قرار بود هرکس بزرگترین غمش را بردارد و ببرد تحویل دهد،

 

با دیدن غم های دیگران آهسته غمش را توی جیبش می گذاشت و به خانه برمی گشت.

 

باور کنید …

 

***********************************************************************

پیام 10:

سربلندی کسانی که به بچه ها آموزش می دهند به همان اندازه کسانی است که

آنها را به دنیا می آورند.

گروه نخست به آنها زندگی می بخشد و گروه دوم  راه خوب زندگی کردن را به آنها می آموزد.

ارسطو

**********************************************************************

پیام 11:

دانش تو را راهنمایی می کند و عمل تو را به مقصد می رساند.

حضرت علی (ع)

 

*********************************************************************

پیام 12:

رسم دنیا درهمین است آنکه آمد رفتنی ست

بعدِ رفتن نام نیکت بر زبانها ماندنی ست

 

تا توانی خلق را ازخود مرنجان با سخن

آنکه بالاتر نشیند ، آخرش افتادنی ست

 

دل مبند بر مال دنیا ، مالِ دنیا بی وفاست

خرقه ی زر هم بپوشی سیم و زرنابردنی ست

 

*********************************************************************

پیام 13:

سخاوتمندی دنیا به اندازه باور شما وسعت می گیرد ،

دنیا نه از خود ثروتی داردنه فقری .

این ذهن شماست، که انتخاب گر است !

همیشه دست روی بهترین ها بگذار

کلید انتخاب در باور شماست . . .!

 

**********************************************************************

پیام 14:

هرگز این سه چیز را در زندگی نشکن:

 

اعتماد، قول و قلب.

 

زیرا اینها وقتی می شکنند صدا ندارند ولی ذرد بسیاری دارند…

 

**********************************************************************

پیام 15:

ما به سه طریق می آموزیم:

اول: اندیشه که اصیل ترین است

دوم:  تقلید که آسان ترین است

سوم:  تجربه که تلخ ترین است.

 

**********************************************************************

پیام16:

خوشبخت ترین آدم ها کسانی هستند که:

به خوشبختی دیگران حسادت نمی کنند

زندگی خودشان را با هیچ کس مقایسه نمی کنند

همیشه و همه جا دوستی می ورزند.

**********************************************************************

پیام 17:

باختن یک رویداد است اما بازنده بودن یک الگوی ذهنی!

تنها ماندن یک رویداد اما تنهایی یک الگوی ذهنی!

بخت خوش یک رویداد است اما خوشبختی یک الگوی ذهنی!

حواسمان باشد که

 

رویداد ها را ما انتخاب نمی کنیم ولی الگوهای ذهنی مان را خودمان می سازیم.

 

**********************************************************************

پیام 18:

مجبور شدن یک رویداد است اما باور به جبر یک الگوی ذهنی!

 

تغییر کردن یک رویداد است اما باور به تغییر یک الگوی ذهنی!

 

زنده بودن یک رویداد است اما زندگی کردن یک الگوی ذهنی!

 

حواسمان باشد که

 

رویداد ها را ما انتخاب نمی کنیم ولی الگوهای ذهنی مان را خودمان می سازیم.

 

**********************************************************************

پیام 19:

8 راز برای مدیریت بهتر زمان

1- سامان دهی

2- داشتن برنامه

3- اولویت بندی امور

4-اثرگرا بودن نه بهره گرا

5- تمرکز

6-اتمام کار

7- عدم تاخیر در امور

8- استمرار در نظم و برنامه

 

**********************************************************************

پیام 20:

هرگز فکر نکنید با داشتن پول زیاد شما ثروتمند خواهید شد در دنیای امروز ثروت فراتر ازپول است

ناپلئون هیل در کتاب کلید طلایی 15 نوع ثروت را معرفی می کند که داشتن آنها  ما را ثروتمند

می کند.

1- نگرش مثبت

2- ارتباط اجتماعی

3- ادب

4-یادگیری های دام العمر

5- تندرستی واقعی

6- انضباط شخصی

7- آرامش خاطر

 

**********************************************************************

پیام 21:

هرگز فکر نکنید با داشتن پول زیاد شما ثروتمند خواهید شد در دنیای امروز ثروت فراتر ازپول است

ناپلئون هیل در کتاب کلید طلایی 15 نوع ثروت را معرفی می کند که داشتن آنها  ما را ثروتمند

می کند.

8- خلاقیت

9- عشق ورزیدن

10- داشتن برنامه

11- داشتن قلب و زبان شاکر

12- درک دیگران

13- استفاده موثر از زمان

14- بخشندگی

15- اعتماد به نفس

**********************************************************************

پیام 22:

تنها کسی که باید سعی کنید از او بهتر باشید، دیروز خودتان است.

 

**********************************************************************

پیام 23:

افکار ما خلق کننده شرایط ما هستند.

باید برای رسیدن به چیزی, ابتدا آن را تصور کنیم.

اگر چیزی قابل تصور باشد,

قابل دستیابی هم هست.

 

**********************************************************************

پیام 24:

خداوند فرموده است :

“یَــــدُ اللَّهِ فَـــوْقَ أَیْدِیهِــــمْ”

یعنی بنـــده ی من، نگران فردایت نبـــــــــــاش

از اَفعال آدمهای اطــــرافت دلگیر نباش

اخم نکن، کاری از آنها بر نمی آید

تا مــــن نخواهم برگی از درخت نمی افتد..

 

**********************************************************************

پیام 25:

شجاع ترین فرد کسی است که

اول عذرخواهی می‌کند.

قوی ترین فرد کسی است که

اول گذشت می‌کند.

خوشحال ترین فرد کسی است که

اول فراموش می‌کند.

 

**********************************************************************

پیام 26:

یادمان نرود…

در دفتر دیكته فردایمان بنویسیم:

انسان بودن، پاک بودن ،

مسئول بودن و دراندیشه سرنوشت دیگران بودن ،

وظیفه نیست!!!بلكه بایدجزصفت آدمی باشد.

 

**********************************************************************

پیام 27:

میگویند ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺳﺐ ﺑﺨﻮﺍهد ﺍﺯ ﺭﻭﺩخانه ﺭﺩ شود اﻭﻝ ﺁﺏ ﺭﻭ ﮔﻞ ﺁﻟﻮﺩ ﻣﯿﮑﻨد . ﭼﺮﺍ؟

زیرا ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮﺩش را ﺗﻮ ﺁﺏ ﻣﯿﺒﯿﻨد ﻭ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﭘﺎیش ﺭا در آب نمی گذارد!

 ﭼﻮﻥ ﻓﮑﺮ می کند ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﻮع ﺧﻮﺩش را در  ﺁﺏ دیده ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾک ﻋﮑﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ

آﻧﻮﻗﺖ ﻣﺎ ﺁﺩم ها:

ﺭﻭی ﺩﻝ  ﻫﻤﺪﯾﮕر، ﺭﻭ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﻤﺪﯾﮕر ، ﺭﻭ ﺍﺣﺴﺎس ﻫﻤﺪﯾﮕر ﻭ ﺭﻭﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭستمان دارﻧﺪ

ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻭستشاﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﭘﺎ میگذاﺭﯾﻢ ﻭ ﺭﺩ می شویم عین خیالمان هم نیست.

 

**********************************************************************

پیام 28:

زندگی هرگز به” اگر ” و ” اما ” های تو پاسخ نمی دهد..

زندگی هیچ نمیگوید؛

نشانت میدهد..

پس ؛

“سلطان” باید ها باش نه “بنده” شاید ها..

 

**********************************************************************

پیام 29:

قضاوت نکنیم:

قضاوت نادرست درباره کسی ممکن است به قیمت

تباهی زندگی او تمام شود

حقیقت زندگی انسانها شاید با برداشت شما از آن

فرسنگها فاصله داشته باشد.

 

**********************************************************************

پیام 30:

اگر می خواهید  “خوشبخت ” باشید

“زندگی تان” را به یک  “هدف”  گره بزنید،

نه به آدم ها و اشیاء…

 

**********************************************************************

پیام 31:

زندگی همـچون چهار فصل است…

پس تـوقع زیادیست که بخواهـیم زندگی همیشه بهار باشد و شکوفا.

**********************************************************************

پیام 32:

خوشبختى زمانى اتفاق مى‌افتد كه :
آنچه مى‌انديشى، آنچه به زبان مى‌آورى و
آنچه انجام می‌دهى

با هم در هماهنگی باشند.

**********************************************************************

پیام 33:

همیشه گفته‌اند دعا در حق دیگری زودتر مستجاب میشود
خدا هم این همدلی را دوست دارد
گاهی بی‌هیچ دلیلی خوشحال هستیدو حالِ خوبی دارید
یقین بدانید کسی برایتان دعا کرده است.

**********************************************************************

پیام 34:

آدمها وقتی ناامید می شوند؛
به خیلی کمتر از آنچه لیاقتش را دارند راضی می شوند
و این دلیلی ست برای وجود آدمهای نالایق  در زندگیمان …

**********************************************************************

پیام 35:

انگیزه
قدرتمندترین دلیل برای ادامه است
هیچ وقت دیر نیست
هر روز که نفس میکشی فرصت دوباره است

پس برخیز و بدرخش

**********************************************************************