اعضای هیات علمی دانشکده

 

اعضای هیات علمی وابسته دانشکده علوم پایه

دکتر محمد بهرامی

رشته شیمی گرایش شیمی فیزیک

عضو هیات علمی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، محقق ارشد موسسه ولفرام و دارنده مدال طلای المپیاد جهانی شیمی

زمینه فعالیت تخصصی:

دکتر ناصر مسروری

رشته زیست شناسی گرایش سلولی مولکولی

محقق مرکز تحقیقاتی بیمارستان Maisonneuve-Rosemont  مونترال کانادا

زمینه فعالیت تخصصی:

دکتر محمدرضا خلوتی

رشته فیزیک ذرات بنیادی

پژوهشگاه سازمان اروپایی پژوهش های هسته ای  (CERN) و عضو پژوهشگاه دانش‌های بنیادی 

 زمینه فعالیت تخصصی:

دکتر محمد اشراقی

رشته فیزیک ذرات بنیادی

مدرس دانشگاه لوند سوئد و همکار در کنسرسیوم European Spallation Source

 زمینه فعالیت تخصصی:

دکتر سارا محمدی

رشته فیزیک پزشکی

مسئول فيزيك بهداشت مرکز پزشکی Los Angeles County Hospital

 زمینه فعالیت تخصصی: