خانم زهرا جلیلی دانشجوی دکترای رشته شیمی گرایش معدنی ساعت 11 روز چهارشنبه 3 اسفند ماه ۱۴۰۱ در اتاق جلسات دانشکده علوم پایه از پایان نامه خود دفاع نمود.

عنوان پایان نامه : مطالعه کاربردهای کاتالیزوری و کاتالیزوری نوری اکسید روی حامل حساس کننده های آلی در سنتز چند جزئی ترکیبات آلی

استاد راهنمای اول : آقای دکتر رضا طیبی

استاد مشاور : آقای دکتر فرخزاد محمدی زنوز

استادان داور : آقای دکتر محمد چهکندی، آقای دکتر بهروز ملکی، آقای دکتر بهرامیان

نماینده تحصیلات تکمیلی : آقای دکتر بهنام مهدوی

و همچنین خانم شهربانو رستمی کلاوشک دانشجوی دکترای رشته شیمی گرایش معدنی ساعت 14 روز چهارشنبه 3 اسفند ماه 1401 در اتاق جلسات دانشکده علوم پایه از پایان نامه خود دفاع نمود.

عنوان پایان نامه : بررسی واکنش های کاتالیزوری نوری تثبیت نیتروژن و تبدیل N2 به آمونیاک توسط برخی نانو کامپوزیت های چند جزئی از خانواده هتروپلی اسید ها و پورفیرین ها  

استاد راهنمای اول : آقای دکتر رضا طیبی

استاد مشاور : آقای دکتر فرخزاد محمدی زنوز

استادان داور : آقای دکتر محمد چهکندی، آقای دکتر بهنام مهدوی

نماینده تحصیلات تکمیلی : آقای دکتر مهدی بقایری