پیگیری مطالبات

نامه های مرتبط با پیگیری های شورای صنفی کارمندان دانشگاه حکیم سبزواری 

 1. اعتراض به عدم پاسخگویی 
 2. صدور ابلاغ اعضای شورای صنفی
 3. اعمال فوق العاده بهره وری
 4. اطلاعات و آمار توزیع نیروی انسانی
 5. کمک هزینه های نقدی و غیر نقدی
 6. تخصیص ضریب مدیریت همکاران
 7. تسهیل شرکت در دوره های آموزشی
 8. فعالیت پایگاه اطلاع رسانی شورا
 9. شرایط کمک هزینه تلفن همراه
 10. اختصاص اتاق جلسات شورا
 11. دسترسی اتوماسیونی به همکاران
 12. افزایش سقف ضمانت و گواهی کسر از حقوق
 13. پیشنهاد شورا برای مسافرتهای تابستانی
 14. درخواست برگزاری جلسه با همکاران 
 15. اعلام اعتراض رسمی به  مدیر اداری
 16. استعلام شرح وظایف کارمندان
 17. پرداخت فوق العاده حق فنی 
 18. تغییر تقویم اداری دانشگاه
 19. درخواست ذخیره مرخصی همکاران
 20. درخواست پرداخت برابر پاداش آخر سال
 21. ثبت نام طرح ملی مسکن
 22. پرداخت پاداش خاص به برخی از کارکنان 
 23. پاسخ معاون محترم اداری و مالی (پاداش خاص)
 24. انعکاس اعتراض همکاران به انتصابات جدید
 25. درخواست همایش شوراهای صنفی منطقه 9
 26. پیگیری درخصوص مسافرت تابستانی
 27. پیشنهاد دورکاری 13 خرداد 1402
 28. نامه مدیریت مرکز رشد
 29. مخالفت هیئت رئیسه دانشگاه با میزبانی نشست شوراهای صنفی منطقه 9
 30. درخواست بن عیدانه غدیر و قربان 
 31. درخواست هدیه روز کارمند 1402
 32. درخواست جلسه پرسش و پاسخ با هیئت رئیسه