قهرمانان ورزشی

دانشگاه حکیم سبزواری این افتخار را دارد که پذیرای نخبگان در رشته های مختلف ورزشی باشد.
دانشجویان نام برده در ذیل تعدادی از افرادی هستند که در مسابقات ورزشی در سطوح مختلف خوش درخشیده اند.
باشد که این عزیزان را در سطوح بالای قهرمانی ببینیم.

محسن گلستانی زاده

null

 

سجاد علی ابادی

محدسه کلوتی

فاطمه برزنونی