مسابقات درون دانشگاهی

لیگ فوتسال

دومین دوره لیگ فوتسال به مناسبت هفته تربیت بدنی :

با شرکت 16 تیم، به صورت دوره ای، از تاریخ 10/7/1396 لغایت 30/9/1396، تعداد 120 بازی برگزار شد.

تیم اول: کانون ایثار
تیم دوم: پترومکانیک
تیم سوم: شیمی
تیم اخلاق: پترومکانیک
آقای گل: وحید خادمی از تیم پترومکانیک
جدول لیگ فوتسال
تیم

لیگ والیبال
اولین دوره لیگ والیبال به مناسبت هفته تربیت بدنی
با شرکت 8 تیم، به صورت دوره ای، از تاریخ 10/7/1396 لغایت 30/9/1396، به تعداد 28 بازی
تیم اول: ارشد تربیت بدنی
تیم دوم: تربیت بدنی آموزشگاه ها
تیم سوم: علوم ورزشی
والیبال
تیم والیبال