جهت تکمیل فرم درخواست روی بین زیر کلیک نمایید.

لینک فرم درخواست استفاده از اماکن ورزشی (ویژه دانشجویان)

———————————————————————————— 

قابل توجه متقاضیان سازمان ها:(این بخش ویژه سازمان ها می باشد دانشجویان از لینک بالا اقدام نمایند)

مرحله اول :  چاپ فرم درخواست رزرو اماکن ورزشی ، تکمیل و تایید فرم توسط نهاد مربوطه ( مهر و امضا)
جهت دریافت فرم برروی لینک مقابل کلیک نمایید.(دریافت فرم درخواست استفاده از اماکن ورزشی)

مرحله دوم :  بارگذاری فرم تکمیل شده در سایت با کلیک روی لینک زیر.

لینک فرم درخواست استفاده از اماکن ورزشی (ویژه سازمان ها)

مرحله سوم: پیگیری نتیجه تقاضا از طریق شماره تماس 09151701454  (آقای روح الله قلعه نویی) از سوی متقاضی