🥇کسب مدال طلا در رشته تکواندو(کیوروگی) توسط خانم یگانه یوسفی

🥈کسب مدال نقره در رشته تکواندو(پومسه) توسط خانم نرگس محمدخانی

🥈 کسب مدال نقره در رشته تیراندازی با تفنگ توسط خانم هانیه رامشینی

🥉 کسب مدال برنز در رشته شنا(٢٠٠ متر آزاد) توسط خانم نگین کوشکی و همچنین کسب مقام سوم تیمی مسابقات

🥉کسب مدال برنز در رشته کاراته(کومیته) توسط خانم مائده خاکی

🥇کسب مدال طلا در رشته دو و میدانی(پرتاب وزنه) توسط خانم نرگس مرشدی

🥇کسب مدال طلا در رشته دو و میدانی(پرتاب نیزه) توسط خانم فائزه فیض آبادی