برگزاری مراسم برای بازنشستگان دانشکده الهیات

آیین تقدیر از پیشکسوتان  دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری، جناب آقای دکتر احمد فغانی (استادیار گروه علوم قرآن و حدیث/ تاریخ تشیع)، ...

تبریک روز معلم

روز معلم و بزرگداشت استاد شهید مطهری به تمامی سنگر بانان تعلیم و تربیت به ویژه اساتید گرانقدر دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری گرامی باد.      

برگزاری کرسی های علمی ترویجیِ در دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری در بهمن و اسفند 1400

کرسی علمی ترویجی: تأثیر شرایط و امکانات سرزمینی بر مهاجرت و تداوم سکونت اشعریان (اولین گروه مهاجران شیعی به ایران) در ناحیه قم ارایه دهنده: دکتر یعقوب تابش (عضو ...

برگزاری جلسات آشنایی دانشجویان نو ورود 1400 با اساتید در گروه های آموزشی دانشکده الهیات

برگزاری جلسات آشنایی دانشجویان نو ورود 1400 با اساتید در گروه های آموزشی دانشکده الهیات
گروه ادبیات عرب جلسه آغاز سال تحصیلی 1400 و معارفه استادان و دانشجویان نو ورود کارشناسی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری شنبه 17 شهریور ...