گروه زبان و ادبیات عربی

  مدیر گروه: دکتر  مصطفی مهدوی آرا
تلفن محل کار: 05144013788

لینک گروه در شبکه های اجتماعی:
https://t.me/joinchat/B4lEfgNxRaFEPKtssEyJYg
https://t.me/arabicstudentofhakim202

همراه:   09158029063

این گروه دارای یک رشته در مقطع کارشناسی باعنوان زبان و ادبیات عرب، دو رشته در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان مترجمی زبان عربی و زبان و ادبیات عرب و یک رشته در مقطع دکتری است.

ارتباط با ریاست و کارشناسان آموزش دانشکده

لینک ورود به سامانه الکترونیکی و مجازی دانشگاه(کلاس آنلاین و سایر فعالیت های آموزشی مجازی)

پورتال دانشجویان

اساتید گروه:

 1 دكتر حجت اله فسنقری عضو هیئت علمی  دانشیار رزومه
2 دکتر مهدی خرمی عضو هیئت علمی دانشیار رزومه
3 دكتر حسین شمس آبادی عضو هیئت علمی دانشیار  رزومه
4 دکتر  حسن مجیدی عضو هیئت علمی دانشیار رزومه
5 دکتر عباس گنجعلی عضو هیئت علمی دانشیار رزومه
5  دکتر مصطفی مهدوی آراء عضو هیئت علمی و مدیر گروه دانشیار رزومه
6 دکتر  مهدی نوری کیذقانی عضو هیئت علمی دانشیار رزومه